Eksempel på første rykker

- sendes fem dage efter fakturaens forfaldsdato

 

 

Kunde

Gade

Postnummer og by

 

dato

 

 

Betalingspåmindelse

 

Ved gennemgang af vort bogholderi har vi bemærket, at vi ikke har modtaget Deres indbetaling af forfaldne regninger. Derfor sender vi denne betalingspåmindelse.

 

Har De allerede betalt de(t) skyldige beløb inden for de sidste fem hverdage, kan De se bort fra denne henvendelse. Hvis De har glemt at betale Deres regning(er), beder vi Dem straks indbetale beløbet. Benyt venligst vedhæftede indbetalingskort.

 

På bagsiden af dette brev kan De se Deres kontoudtog. Kopi af skyldige fakturaer er vedlagt.

 

Der beregnes et gebyr på 100 kr. for denne betalingspåmindelse.

 

 

Med venlig hilsen

Virksomheden A/S

telefonnummer

 

 

Det er ikke nødvendigt at vedlægge kontoudtog eller kopi af de forfaldne fakturaer, men hvis kopi ikke vedlægges skal rykkeren indeholde en beskrivelse af kravet, således at debitor kan se præcis hvad det handler om.

 

 

 

Eksempel på eventuel anden/midter rykker

- sendes tidligst ti dage efter forudgående rykker

 

 

Kunde

Gade

Postnummer og by

 

dato

 

 

Anden betalingspåmindelse

 

Vi har fortsat ikke registreret Deres indbetaling.

 

Vi beder Dem indbetale det skyldige beløb på <beløb> kr.  vedrørende <beskrivelse af kravet> straks. De kan benytte vedhæftede indbetalingskort.

 

På grund af den manglende betaling, har vi desværre måtte spærre Deres konto hos os.

 

Der beregnes yderligere et rykkergebyr på 100 kr. for denne betalingspåmindelse.

 

 

Med venlig hilsen

Virksomheden A/S

telefonnummer

 

 

 

 

 

Eksempel på sidste rykker før inkasso

- sendes tidligst ti dage efter forudgående rykker

 

 

Debitor

Gade

Postnummer og by

 

dato

 

 

Sidste betalingspåmindelse - inkassovarsel

 

På trods af tidligere påmindelse har vi stadig ikke modtaget Deres indbetaling.

 

Vi opfordrer Dem derfor til straks at indbetale det skyldige beløb vedrørende <beskrivelse af kravet>, som den <dato> udgør <beløb> kr. Benyt venligst vedhæftede indbetalingskort.

 

Der beregnes yderligere 100 kr. i gebyr for denne betalingspåmindelse

 

Såfremt det skyldige beløb ikke betales senest 10 dage fra dato, vil fordringen uden yderligere varsel blive overdraget til inkasso. Der vil blive pålagt inkassogebyr på 100 kr. og derudover inddrivelsesomkostninger ved inkassoskridt hos vor interne inkassoafdeling, eksternt inkassobureau eller vor advokat.

 

[Ønsker De at indgå en betalingsaftale, skal De udfylde vedlagte skylderklæring og returnere denne, hvorefter vi vil kontakte Dem. Vi vil i den forbindelse beregne os et gebyr for vor inkassoafdelings behandling af skylderklæringen samt etablering af afdragsordning i henhold til omkostningsbekendtgørelsens takster.]

 

 

Med venlig hilsen

Virksomheden A/S

telefonnummer