Forside Sitemap Udskriv siden
  > Skylder du penge   Søg
  
  
  


Kontakt
Danske INKASSOadvokater


03-04-2009 Problemer med tidligere udlejer


Spørgsmål:

Kære Danske inkasso advokater.
 
Tak for en super brevkasse.
 
Jeg skriver til jer i håb om at  kan hjælpe mig.
 
Jeg fraflyttede tidligere lejlighed pr. 14/4-08 efter at have boet der i ca. 3 år med mange probleer med udlejeren.
Da jeg flyttede tilbageholdte udlejeren 1500 kr. til varmeafregning.
Knap 1 måned efter udflytning kontaktede jeg X for at høre ang opgørelsen, men fik besked på at de ikke havde aflæst målere. (Og imellemtiden var der flyttet anden udlejer ind)
Nu har knap 1 år efter, kommer jeg i tanke om det igen, og har kontakte min tidligere udlejer.
Han sender mig en opgørelse fra X (Som han påstår at hae sendt sep 08, hvilket han ikke har) opgørelsen viser at jeg skulle have betalt mindre i varme det år end de andre år (På trods af at det fremgår af lejekontrakt at jeg har betalt fast beløb til det)
Efterregningen de første 2 år jeg boede der var på ca. 1600 kr pr år (12 måneder) hvor det sidste år lige pludselig udgår en efteregning på over 3000 kr (hvor perioden kun er 10,5 måneder) Hvilket ikke kan hænge sammen synes jeg.
 
Mit spørgsmål er så: Når min tidligere udlejer nu sender denne varmeopgørelse så sent (fraflyttet 14/4-08) og har modtaget den i marts 09 (Dog påstår han at den er sendt også i sep 08) ... Findes der så nogle regler for at jeg ikke skal betale regningen fordi det er så lang tid efter??
Der skal siges at udlejeren har snydt flere udlejere i bygningen, og ville være træt af at skulle betaæe et beløb jeg slet ikke mener er berettiget. (Han har endda indberettiget til X et forkert beløb i forhold til hvad jeg har betalt ham) 
 
Jeg håber rigtig meget på at høre fra jer

Svar:

Tak for din henvendelse til Danske Inkassoadvokater.
 
Jeg tror, at jeg kan besvare din henvendelse ved at henvise til to bestemmelser i lejeloven, nemlig § 40, stk. 1, hvor der står: "Regnskabet vedrørende udgifterne til ejendommens opvarmning og forsyning med varmt vand i varmeregnskabsåret skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb. Sker leverancen fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, skal regnskabet dog være kommet frem til lejerne senest 3 måneder efter, at udlejeren har modtaget endelig afregning vedrørende forbruget af varme og varmt vand fra varmeforsyningsanlægget."
 
Og § 42, stk. 1, hvor der står:  "Er regnskabet ikke kommet frem til lejeren ved udløbet af den i § 40, stk. 1, nævnte frist, mister udlejeren sin ret til at kræve tillægsbetaling af lejeren."
 
Der er altså en frist for, hvornår du skal have modtaget varmeregnskabet, og hvis den frist ikke er overholdt, kan udlejer ikke kræve efterbetaling af dig.
 
I den konkrete sag kan der dog være en række bevismæssige spørgsmål, som kan ramme både din tidligere udlejer og dig selv, men det er navnlig udlejer, der skal bevise, at kravet er berettiget og fremsat rettidigt.
 
Jeg vil anbefale, at du kontakter den lokale retshjælp, så de kan se nærmere på alle papirerne, herunder din lejekontrakt og al korrespondance i forbindelse med din fraflytning.
 
Med venlig hilsen
Advokat Karsten N. Müller