Forside Sitemap Udskriv siden
  > Søg   Søg


Kontakt
Danske INKASSOadvokater


15-06-2010 Gæld til SKAT


Spørgsmål:

Hej Advokatinkasso,


jeg har modtaget et brev fra SKAT, som jeg har et par spørgsmål til, og håber på hurtig svar, tak,

SKAT skriver:

 

"Din gæld til SKAT. En eller flere af dine gældsposter, som er til inddrivelse i SKAT, vil inden længe forælde. SKAT skal derfor afbryde forældelsen. For at afbryde forældelsen gennemfører SKAT normalt en udlægsforrretning, hvor der bliver foretaget udlæg i dine aktiver. En udlægsforretning medfører, at du skal deltage i et møde på Skattecentret. Du skal endvidere betale omkostningerne i forbindelse med udlægsforretningen. Vil du undgå, at SKAT forestager udlæg med henblik på at afbryde forældelsen, kan du i stedet underskriver den suspensionserklæring, som er vedlagt dette brev. Den underskrevne erklæring skal senders tilbage til SKAT inden 7 dage. Det er vigtig du returnerer hele den sammehæftede erklæring. Du kan bruge den vedlagte svarkurvert. Der er vedlagt en kopi af suspensionserklæringen, som du kan beholde. Hvis du underskriver suspensionserklæringen, vil gælden ikke forælde i de næste 3 år. Hvis gælden ikke er indfriet inden udløbet af 3 års perioden, vil du blive kontaktet igen. Hvis du ikke underskriver og indsender suspensionserklæringen, vil du blive indkaldt til en udlægsforrretning."

 

Mine spørgsmål er,jeg har gang på gang erklæret mig insolvent i fogedretten, at jeg ikke ejer noget af værdi, at jeg ingen økonomiske aktiver har, andet end mit depositum til min leje lejlighed, som der allerede er foretaget udlæg i, at jeg ellers er insolvent, har jeg dokumenteret overfor fogedretten,

 

spørgsmål 1 - inden længe vil nogen af mine gældsposter til SKAT forælde, vil det sige, at gælden for de her gældsposter helt bortfalder? Og hvad sker der så?
spørgsmål 2 - hvad vil det sige, at jeg skal betale omkostningerne for et evt. udlægsforretning? Hvor meget kan det beløbe sig op i? Hvad er det typiske niveau? Eller er der en sats?
spørgsmål 3 - hvis jeg vælger at gå til en udlægsforretning, og at SKAT finder ud af, at jeg ikke har noget der kan tages udlæg i, hvad sker der så? Bortfalder min gæld hos SKAT?
spørgsmål 4 - fogedretten har gang på gang fundet, at der ikke var noget at tage udlæg i, andet end mit depositum, som der allerede er taget udlæg i, vil det så ikke være sandsynligt, at SKAT når frem til samme vurdering? Og hvis ikke, hvad vil det betyde for mig? Hvad sker der så?
spørgsmål 5 - kan gæld til det offentlige, til SKAT helt bortfalde, fordi, gælden er blevet forældet?


tak fordi I vil læse min mail, og håber på hurtig svar, ser frem til at læse jeres svar, tak.


Med venlig hilsen

 

Svar:    

Tak for Deres henvendelse til Danske Inkassoadvokater.


 
Hvis et krav forældes, eksisterer det ikke længere. Kravet bortfalder med andre ord fra den ene dag til den anden. Det gælder også gæld til det offentlige.


 
Men forældelsen afbrydes, såfremt SKAT gennemfører en udlægsforretning. Og det agter SKAT at gøre, såfremt De ikke underskriver den omtalte suspensionserklæring.


 
Hvis De underskriver suspensionserklæringen har det følgende konsekvenser:
- Kravet forældes ikke som det ellers ville være sket.
- Forældelsen afbrydes, og forældelse indtræder derefter tidligst om tre år.
- De sparer omkostningerne og ulejligheden ved en udlægsforretning hos SKAT.
 

 
Hvis De ikke underskriver suspensionserklæringen, må det forventes at ville få følgende konsekvenser:
- De vil blive indkaldt til en udlægsforretning hos SKAT. De har mødepligt.
- De vil blive pålagt at erstatte omkostningerne ved udlægsforretningen.
- Forældelsen vil blive afbrudt, og en ny forældelsesfrist vil indtræde.
 
 

Jeg er ikke bekendt med omkostningerne ved en udlægsforretning hos SKAT. Inddrivelse af offentlig gæld sker efter særlige regler, herunder særlige regler om omkostningsdækning. SKAT vil kunne redegøre for de omkostninger, der vil påløbe.
 
 

Deres gæld til SKAT bortfalder ikke uden videre, selvom De ikke kan betale, og selvom De ikke ejer noget, der kan foretages udlæg i.
 
 

Jeg kan derfor anbefale, at De redegør detaljeret for Deres økonomiske situation, og at De anmoder SKAT om, at gælden eftergives. Det er der hjemmel til i inddrivelsesloven. Hvis De ønsker at afprøve denne mulighed, kunne det være hensigtsmæssigt at gennemføre udlægsforretningen, fordi De på den måde får lejlighed til at redegøre nærmere for Deres situation og argumentere for eftergivelse. Husk at medbringe så megen dokumentation som overhovedet muligt.
 
 

Med venlig hilsen
Advokat Karsten N. Müller