Forside Sitemap Udskriv siden
  > Søg   Søg


Kontakt
Danske INKASSOadvokater


13-09-2011 Pant i bil


Spørgsmål:

 

Jeg har et par spørgsmål vedr pantsat bil :

 

1) Hvordan foregår det hvis ens bil skal tvangs-sælges / på auktion. Kommer man ud en morgen og så er bilen væk eller bliver man indkaldt til fogedretten ? Og hvor lang tid går der før advokaten har bedt om tvangs-salg før det sker2) Hvis man har pant i sin bil, hvad skal man så gøre hvis man gerne vil af med sin bil. For man må jo ikke sælge den, jeg vil heller ikke kunne sælge den fordi den er blevet en skrotbunke, så sidst jeg var til mekanikkeren sagde han at den ikke engang var skrot-præmine værd ?

 

3) Er der en værdi beløb, hvor fogedretten bestemmer at det ikke engang kan betale sig at inddrage bilen
 

 

Svar:

 

Hvis en kreditor ønsker at tvangssælge en bil på grund af misligholdt betalingsforpligtigelse er det mest almindelige, at dette sker på baggrund af et udlæg foretaget under en fogedsag.

Når der er foretaget udlæg i bilen under et fogedretsmøde kan kreditor tidligst begære denne solgt på auktion efter fire uger, og kun hvis debitor ikke har betalt sin gæld eller appelleret indenfor denne frist.

 

Begærer kreditor den udlagte bil tvangssolgt vil debitor blive indkaldt til et nyt fogedretsmøde, hvor det af indkaldelsen fremgår, at han skal medbringe bilen, nøgler og registreringsattest. Bilen blive så sat på en offentlig auktion og provenuet indbetales til fogedretten, som fordeler dette.

 

Hvis salget af bilen ikke indbringer nok til at dække kreditors krav hæfter debitor fortsat for restfordringen.

Hvis der er tinglyst pant eller udlæg i bilen kan debitor kun sælge den med pant- eller udlægshavers tilladelse, eller hvis den gæld, som pantet eller udlægget står til sikkerhed for, betales inden salget.

Hvis bilen er af så ringe værdi, at et auktionssalg ikke skønnes at indbringe mere end omkostningerne ved foretagelsen heraf vil fogedretten nægte at foretage udlæg heri, medmindre kreditor har pant i bilen.

Hvis kreditor har pant i bilen foretager fogedretten som udgangspunkt udlægget og bilen kan herefter begæres bortaktioneret, selvom der ikke er udsigt til overskud.

 

Venlig hilsen

Thomas Møller Kristensen, advokat